Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

Pokud jste návštěvníkem webu nebo jste mým zákazníkem, svěřujete mi své osobní údaje. Ochranu a důvěrnost vašich údajů považuji za velmi důležitou.

 

Správce osobních údajů

 

Jmenuji se Dagmara Málková, se sídlem Nádražní 544, 675 22 Stařeč, identifikační číslo: 06984509 a provozuji webovou stránku www.dagmaramalkova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce ve smyslu národní i evropské legislativy.

 

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete mě kontaktovat e-mailem na adrese: zprava@dagmaramalkova.cz.

 

 

Legislativa

 

Jako správce zpracovávám osobní údaje uživatele poskytnuté telefonicky, osobně, písemně či elektronicky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

 

 

Jaké osobní údaje zpracovávám a proč

 

Jméno, příjmení, adresu bydliště, email, telefonní číslo a případně další související komunikaci, informace a podklady, které mi v rámci poskytování služeb jako správci poskytnete.

 

Jste-li mými zákazníky, tak potřebuji pro vystavování a evidenci daňových dokladů vaše fakturační údaje.

 

Dále v rámci oprávněného zájmu zpracovávám údaje za účelem přímého marketingu, a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů. V případě, že nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. Rovněž pokročilý marketing (remarketing, cílení reklamy na Facebooku) realizuji pouze na základě vašeho souhlasu.

 

 

Doba, po kterou vaše osobní údaje uchovávám

 

Osobní údaje zákazníků a třetích stran zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, a dále po dobu, po kterou jsem povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

 

Předávání osobních údajů třetím stranám

 

Veškeré osobní údaje získané od vás (zákazníků) a třetích stran využívám výhradně pro potřeby plnění vaší objednávky, chráním je před zneužitím a neposkytuji je třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu.

 

 

Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem zařízení při procházení mé webové stránky dagmaramalkova.cz. Pokud cookies po opuštění mého webu nesmažete, budou během vašich dalších návštěv opět  využívány. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a také pro přizpůsobení zobrazování webových stránek, vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky nim vám mohu poskytnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy využívám jen a pouze na základě vašeho souhlasu.

 

Souhlas s cookies není nutným předpokladem pro návštěvu webových stránek, lze je procházet i bez tohoto souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači pomocí vašeho prohlížeče zakázat.

 

 

Vaše práva stanovená GDPR

 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.

 

Máte právo na výmaz osobních údajů.

 

Máte právo na opravu osobních údajů, případně na omezení zpracování osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

 

Máte právo na přenositelnost údajů.

 

Máte právo odvolat souhlas se zpracováním, a to písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Budete-li se chtít na cokoli ohledně zpracování vašich osobních údajů zeptat, kontaktujte mě prostřednictvím emailu: zprava@dagmaramalkova.cz.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2020.